Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
04-05-1995
Image of: Y Cynghorydd ROBERTS AurfronGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Aufron Roberts sy’n aelod dros ward y Gilfach-goch.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Ffôn:01443 674032
  • Ebost:Aurfron.Roberts@rctcbc.gov.uk
Aelod o Bwyllgor(au)