Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd ROSSER JoyGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Joy Rosser sy’n aelod dros ward Trealaw.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Ffôn:01443 434810
  • Symudol:07977 012784
  • Ebost:Joy.Rosser@rctcbc.gov.uk
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet

Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant