Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd ROSSER JoyGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Joy Rosser sy’n aelod dros ward Trealaw.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet

Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant