Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
04-05-1995
Image of: Y Cynghorydd STACEY GrahamGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Graham Stacey sy’n aelod dros ward Pentre'r Eglwys.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.