Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd STEPHENS Elyn

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Elyn Stephens sy’n aelod dros ward Ystradyfodwg.

Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    63, Wyndham Street Tynewydd Treherbert RCT CF42 5BT
  • Symudol:07447699569

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.