Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
01-05-2008
Image of: Y Cynghorydd TEGG MargaretGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Margaret Tegg sy’n aelod dros ward y Cymer.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Aelod o Bwyllgor(au)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.