Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd THOMAS Graham PhilipGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Graham Philip Thomas sy’n aelod dros ward y Rhigos.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt