Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd THOMAS Graham PhilipGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Graham Philip Thomas sy’n aelod dros ward y Rhigos.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.