Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
29-06-2000
Image of: Y Cynghorydd TURNER Roger KGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Roger K. Turner sy’n aelod dros ward Brynna.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.