Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
29-06-2000
Image of: Y Cynghorydd TURNER Roger KGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Roger K. Turner sy’n aelod dros ward Brynna.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Ffôn:(01656) 863045
  • Ebost:Roger.K.Turner@rctcbc.gov.uk
Aelod o Bwyllgor(au)