Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
18-12-2008
Image of: Y Cynghorydd WILLIAMS Doug HGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Doug H. Williams sy’n aelod dros ward Glyn-coch.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.