Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd WILLIAMS Julie

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Julie Williams sy’n aelod dros ward Y Porth.

Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    4 Coronation Terrace, Porth. CF39 9YH
  • Ffôn:01443 682428
  • Symudol:07718 344862

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.