Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd WILLIAMS Julie

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Julie Williams sy’n aelod dros ward Porth.

Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Ffôn:01443 682428
  • Symudol:07718 344862
Aelod o Bwyllgor(au)