Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
04-05-1995
Image of: Y Cynghorydd WILLIS Clayton JGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Clayton J. Willis sy’n aelod dros ward Ty-Nant.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Aelod o Bwyllgor(au)