Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
04-05-1995
Image of: Y Cynghorydd WILLIS Clayton JGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Clayton J. Willis sy’n aelod dros ward Tyn-y-Nant.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Aelod o Bwyllgor(au)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.