Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd YEO RichardGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Richard Yeo sy’n aelod dros ward Y Beddau.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Ffôn:01443 201972
  • Ebost:Richard.Yeo@rctcbc.gov.uk