Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
06-05-2021
Image of: Y Cynghorydd  WILLIAMS RossGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cyng. Ross Williams sy'n cynrychioli ward Penrhiwceiber
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Symudol:07385 406117
  • Ebost:Ross.Williams2@rctcbc.gov.uk