Skip to main content
Hafan>Y Cyngor>EU Settlement Scheme

Cynllun Preswylio'n Sefydlog ar gyfer Dinasyddion yr UE

Os ydych chi'n ddinesydd yr UE, mae modd i chi ac aelodau o'ch teulu wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio'n Sefydlog er mwyn parhau i fyw, i weithio ac i astudio yn y DU.

EU

  • Er mwyn gwneud cais, bydd rhaid i chi fod yn ddinesydd yr UE neu, os nad ydych chi'n ddinesydd yr UE, fod ag aelod o'r teulu sydd yn ddinesydd yr UE.  Mae hyn yn cynnwys y rheiny sydd â dogfen breswyliaeth barhaol yn y DU.
  • Does dim angen i chi wneud cais os oes gyda chi ganiatâd diderfyn i aros yn y DU, neu os ydych chi'n ddinesydd Iwerddon, ond mae croeso i chi wneud os dymunwch chi.
  • Mae'r ffurflen gais ar-lein yn gwirio tri peth sylfaenol, sef: eich hunaniaeth, preswylfa yn y DU a throseddolrwydd.

 

Gwybodaeth a chyngor pellach...

 

Apply
Gweld sut i wneud cais i'r Cynllun Preswylio'n Sefydlog. Mae modd ymgeisio am ddim.
Completed-projects
Mynnwch gymorth os oes ei angen arnoch chi er mwyn cwblhau eich cais.
School-admission-appeals
Darllenwch gyngor am sut mae modd i chi wirio eich dogfennau adnabod er mwyn gwneud cais ar gyfer y Cynllun Preswylio'n Sefydlog.

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau