Mae'r Cyngor yn gofyn am enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dinasyddion Da Rhondda Cynon Taf y Maer.

Bydd Gwobrau Dinasyddion Da'r Maer yn cydnabod ac anrhydeddu trigolion y Fwrdeistref Sirol sydd, o bosibl, heb gael y clod maen nhw'n ei haeddu am eu hymdrechion i wella'u cymdeithas a/neu'r trigolion sy wedi cyfrannu a chyflawni'n arbennig yn eu maes, er enghraifft, chwaraeon neu ddiwylliant.

Dyma'r categorïau:

  • Gwasanaethau i'r Gymuned
  •  Cyflawniad Academaidd
  • Cyflawniad Artistig
  • Cyflawniad ym Myd Chwaraeon
  • Gwasanaethau i Elusennau
  • Rhoi Cymorth i Eraill

Ewch ar-lein i gynnig enwau ar gyfer Gwobrau Dinasyddion Da'r Maer 2019.

Rhaid i'r holl enwebiadau gael eu cyflwyno erbyn 10pm ddydd Sul 31 Mawrth.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.