Skip to main content
Hafan>Y Cyngor>Partneriaethau

Partneriaethau

Cwm-Taf-Safeguarding-Children's-Board

Mae Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf yn gweithio i ddiogelu plant a phobl ifanc dan 18 oed rhag cael eu camdrin a'u hesgeuluso.

Multi-Agency-Safeguarding-Hub

Gwybodaeth ynglŷn â rhoi gwybod am bryderon am blant neu oedolion a allai fod mewn perygl.

Multi-Agency-Safeguarding-Hub

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector i ddarparu llawer o wahanol wasanaethau. Y nod bob tro yw darparu gwasanaethau gwell a mwy cydlynol ar gyfer trigolion o bob oed ac i fanteisio i'r eithaf ar adnoddau. Dyma rai o'r ffyrdd rydyn ni'n gweithio gydag eraill.

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau