Hate Crime jpeg

Beth yw Trosedd Casineb?

Mae trosedd casineb yn drosedd sy'n digwydd i rywun oherwydd pwy ydyn nhw

Mae hyn yn cynnwys:

 • Galw enwau
 • Bwrw a dyrnu
 • Pobl yn gwneud hwyl am eich pen
 • Bwlio
 • Cael eich dychryn gan rywun
 • Cael eich pethau wedi'u dwyn neu eu difrodi

Mae modd i Drosedd Casineb Ddigwydd i Rywun oherwydd:

 • Hîl
 • Crefydd neu gred
 • Cyfeiriadedd Rhywiol
 • Sut mae rhywun yn gweld eu rhywedd
 • Anabledd gan gynnwys anabledd dysgu
 • Anabledd corfforol ac iechyd meddwl
 • Dylech chi ddweud wrth yr heddlu os bydd trosedd casineb yn digwydd i chi, os gwelwch un yn digwydd neu os ydych chi'n adnabod rhywun y mae wedi digwydd iddo.
 • Os dydych chi ddim eisiau cysylltu â'r Heddlu, mae modd i chi siarad ag asiantaethau eraill fel Cymorth i Ddioddefwyr neu Grwpiau Cymorth Lleol.

Sut i ddweud wrth yr Heddlu am Drosedd Casineb

Yn bersonol: drwy ymweld â'ch gorsaf heddlu leol yn bersonol neu siarad â'ch Swyddog Heddlu Cymunedol neu Swyddog Cymorth Cymunedol.
Ffôn: Mewn achos o argyfwng, ffoniwch 999.
Ar gyfer cwestiynau cyffredinol neu i ddweud wrth yr heddlu am drosedd neu ddigwyddiad sydd ddim yn digwydd bellach, ffoniwch 101
Cymorth i Ddioddefwyr ar 0300 3031982 (am ddim 24/7)
Ar-lein: True Vision mae modd i chi ddweud wrth yr heddlu am drosedd casineb yn report-it.org.uk

Cymorth i Ddioddefwyr www.reporthate.victimsupport.org.uk
Grwpiau Cymorth: Mae modd i chi gysylltu â grwpiau cymorth yn eich ardal leol. Mae rhestr o fanylion cyswllt grwpiau cymorth yn True Vision www.report-it.org.uk

 

Wedi ei bostio ar 22/03/19