Cyngor Atal Troseddau Tymhorol ar gyfer y Gwanwyn

Cyngor Atal Troseddau Tymhorol ar gyfer y Gwanwyn

Peidiwch â gadael i ladron gael mynediad hawdd i'ch cartref. Yn ystod y tywydd braf, mae pobl yn fwy tebygol o adael eu drysau a'u ffenestri ar agor i awyru eu tai.

22 Mawrth 2019

Ydych CHI wedi dioddef Trosedd Casineb?

Ydych CHI wedi dioddef Trosedd Casineb?

Mae Troseddau Casineb yn drosedd sy'n digwydd i rywun oherwydd pwy ydyn nhw?

22 Mawrth 2019

Sut y gallech chi HELPU

Sut y gallech chi HELPU

Os ydych chi'n dyst i ddigwyddiadau o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, fe'ch cynghorir i beidio â mynd at y tramgwyddwyr a chynnal eich diogelwch personol bob amser.

22 Mawrth 2019

Tanau Glaswellt Bwriadol!!!

Tanau Glaswellt Bwriadol!!!

Mae dechrau tân glaswellt yn drosedd ddifrifol, yn 2017, roedd 80 o danau gwair damweiniol a 1073 yn fwriadol ledled de Cymru ac ni fyddant yn cael eu goddef yn Rhondda Cynon Taf.

22 Mawrth 2019

Rhoi Gwybod am Offer Cyffuriau sydd wedi'i adael

Mae Carfan Cymunedau Diogel Cyngor Merthyr Tudful ar hyn o bryd yn treialu ap sy'n caniatáu i staff a phartneriaid adrodd lle mae offer cyffuriau wedi eu canfod.

22 Mawrth 2019

Cerbydau Oddi Ar y Ffordd Anghyfreithlon - Ydyn Nhw'n Effeithio Arnoch Chi?

Mae Cymunedau Preswyl Trefol a Gwledig yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn cael eu poeni gan nifer fawr o gerbydau oddi ar y ffordd anghyfreithlon sy'n achosi niwsans sŵn ac yn niweidio giatiau a ffensys.

22 Mawrth 2019

Gweithio mewn Partneriaeth â Busnesau i gael Canol Trefi Mwy Diogel

As part of this review the Community Safety Partnership Is calling on Town Centre Businesses to become members of the Council's Radio Net System, which will provide the following benefit's to your Business and Staff

22 Mawrth 2019

Galw ar Drigolion Cwm Rhondda

Oes gyda chi ddiddordeb mewn sefydlu Cynllun Gwarchod Cymdogaeth yn eich ardal?

22 Mawrth 2019