RhCT Gyda'n Gilydd yw dull blaengar y Cyngor ar gyfer ymgysylltu â'i drigolion a'i gymunedau, a gweithio gyda nhw, i ddarparu cyfleusterau a gwasanaethau cynaliadwy yn y dyfodol.

RhCT Gyda'n Gilydd

Mae'r garfan RhCT Gyda'n Gilydd yn cydweithio gydag amrywiaeth o asiantaethau er mwyn helpu i gydlynu cymorth priodol ar gyfer y mentrau cymdeithasol a'r grwpiau cymunedol hynny sydd â diddordeb mewn cymryd cyfrifoldeb am reoli gwasanaethau ac asedau lleol.

am fwy o wybodaeth cliciwch yma