Adroddiadau perfformiad a monitro Cyngor

Comparing-council-performance
Cyfadran y Cyngor ac adroddiad ynghylch cynnydd yn ôl blaenoriaethau.
Info
Mae adroddiadau cyflawniad yn cael eu cyflwyno i Bwyllgor Materion Cyflawniad ac Adnoddau'r Cabinet bob chwarter.