Skip to main content
Hafan>Y Cyngor> Cyflawniad, cyllidebau a gwario>Cyflawniad y Cyngor>Adroddiadau perfformiad a monitro Cyngor

Adroddiadau perfformiad a monitro Cyngor

Comparing-council-performance
Cyfadran y Cyngor ac adroddiad ynghylch cynnydd yn ôl blaenoriaethau.
Info
Mae adroddiadau cyflawniad yn cael eu cyflwyno i Bwyllgor Materion Cyflawniad ac Adnoddau'r Cabinet bob chwarter.
Statement-of-accounts

Gwerthuso perfformiad corff Corfforaethol y Cyngor

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau