Mae adroddiadau cyflawniad ynghylch cynnydd yn cael eu cyflwyno i Gabinet y Cyngor bob chwarter. Mae'r adroddiad yn monitro cynnydd yn erbyn blaenoriaethau cytûn y Cyngor. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth allweddol ynglŷn â pherfformiad a mesurau.

Gwybodaeth yr adroddiad diwethaf

Cyflawniad y Cyngor – Chwarter 3 2019/20

 Mae ein Hadroddiad Cyflawniad newydd wedi cael ei gynnwys ym mhapurau'r Cyngor i'r Cabinet ar gyfer y cyfarfod ar 24 Mawrth 2020.

Mae'r wybodaeth yn cynnwys:

Adroddiadau perfformiad a gyflwynir i'r Cabinet:

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2019/20 - Cabinet - 21 Tachwedd 2019

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2019/20 - Cabinet - 24 Medi 2019

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2018/19 - Cabinet -18 Iau 2019

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2018/19 - Cabinet - 19 Mawrth 2019

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2018/19 - Cabinet - 21 Tachwedd 2018

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2018/19 - Cabinet - 20 Medi 2018

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2017/18 - Cabinet -17 Gorffennaf 2018

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2017/18 - Cabinet - 22 Mawrth 2018

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2017/18 - Cabinet - 21 Tachwedd 2017

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2017/18 - Cabinet - 21 Medi 2017

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2016/17 - Cabinet - 18 Gorffennaf 2017

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2016/17 - Cabinet - 9 Mawrth 2016

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2016/17 - Cabinet - 24 Tachwedd 2016

-  Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2016/17 - Cabinet - 22 Medi 2016

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2015/16 - Cabinet - 19 Gorffennaf 2016

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2015/16 - Cabinet - 3 Mawrth 2016

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2015/16 - Cabinet - 24 Tachwedd 2015

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2015/16 - Cabinet - 24 Medi 2015

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2015/16 - Cabinet - 23 Gorffennaf 2015

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2015/16 - Cyflawniad ac Adnoddau'r Cabinet - 19 Mawrth 2015

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.