Mae adroddiadau cyflawniad ynghylch cynnydd yn cael eu cyflwyno i Gabinet y Cyngor bob chwarter. Mae'r adroddiad yn monitro cynnydd yn erbyn blaenoriaethau cytûn y Cyngor. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth allweddol ynglŷn â pherfformiad a mesurau.

Gwybodaeth yr adroddiad diwethaf

Cyflawniad y Cyngor – Chwarter 1 2017/18

Mae ein Hadroddiad Cyflawniad newydd wedi cael ei gynnwys ym mhapurau'r Cyngor i'r Cabinet ar gyfer y cyfarfod ar 21 Medi 2017.

Mae'r wybodaeth yn cynnwys:

Adroddiadau Cyflawniad sydd wedi cael eu cyflwyno i'r Cabinet dros y 12 mis diwethaf:

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2017/18 - Cabinet - 21 Tachwedd 2017

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2017/18 - Cabinet - 21 Medi 2017

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2016/17 - Cabinet - 18 Gorffennaf 2017

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2016/17 - Cabinet - 9 Mawrth 2016

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2016/17 - Cabinet - 24 Tachwedd 2016

-  Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2016/17 - Cabinet - 22 Medi 2016

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 4 2015/16 - Cabinet - 19 Gorffennaf 2016

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 3 2015/16 - Cabinet - 3 Mawrth 2016

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2015/16 - Cabinet - 24 Tachwedd 2015

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2015/16 - Cabinet - 24 Medi 2015

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 2 2015/16 - Cabinet - 23 Gorffennaf 2015

- Adroddiad Cyflawniad y Cyngor Chwarter 1 2015/16 - Cyflawniad ac Adnoddau'r Cabinet - 19 Mawrth 2015

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.