Mae'r adroddiadau er gwybodaeth yn ymddangos ar yr agendâu Craffu o bryd i'w gilydd, a'u bwriad yw darparu gwybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i'r Pwyllgor Craffu.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.