Cyfarfodydd ar y gweill
Dydyn ni ddim yn paratoi dogfennau Cymraeg ar gyfer y cyfarfodydd yma. Mae rhai agendâu Cymraeg ar gael, ond bydd eisiau ichi droi i’r fersiwn Saesneg i’w gweld nhw.
Cyfarfodydd blaenorol

Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant14-Mawrth-2019
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Public Service Delivery, Communities and Prosperity Scrutiny Committee 14-Feb-2019
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Pwyllgor Craff- Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant 07-Feb-2019
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a ffyniant 31-Jan-2019
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant 10-Dec-2018
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Pwyllgor craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant - 151118
Bryn Pica, Llwydcoed, Aberdâr, CF44 0BX

Public Service Delivery, Communities and Prosperity Scrutiny Committee 27-Sep-2018
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Public Service Delivery, Communities and Prosperity Scrutiny Committee 28-Jun-2018
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Public Service Delivery, Communities and Prosperity Scrutiny Committee 22-Mar-2018
Ystafell Gyfarfod, Lido Ponty, Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, CF37 4PE

Public Service Delivery, Communities and Prosperity Scrutiny Committee 25-Jan-2018
Bryn Pica, Llwydcoed, Aberdâr, CF44 0BX

 

 

 

To request to speak on an item of business being considered please contact 01443 424045.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.