I ddarllen y datganiadau ffurfiol y mae’r Cabinet wedi’u gwneud, cliciwch ar y ddolen gyswllt berthnasol yn y rhestr isod:

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.