Skip to main content

Adolygu gorsafoedd pleidleisio-gwneud sylwadau

Does dim rhaid i chi gyfyngu eich sylwadau i faterion ynghylch newid y cynigion. Mae croeso i chi hefyd fynegi eich cefnogaeth i'r trefniadau presennol.
Rhowch gymaint o wybodaeth berthnasol ag y gallwch chi am eich dosbarth etholiadol, man pleidleisio a gorsaf bleidleisio gan gynnwys pa mor gyfleus / anghyfleus mae'r lleoliad mewn perthynas â ble rydych chi'n byw.

Sylwadau i'w cynnwys: 

  • a oes mannau parcio digonol,  
  • ydy'r orsaf yn hygyrch i bobl anabl a defnyddwyr cadeiriau olwyn a 
  • pha mor addas yn gyffredinol yw'r orsaf ar gyfer pleidleisio.

Nodwch hefyd a oes unrhyw leoedd eraill sy'n addas i'w defnyddio.

Rhaid i bob sylw ddod i law erbyn 18 Hydref 2019.

Eich barn am yr adolygiad o ' r pleidleisio

Fel arall, anfonwch e-bost: GwasanaethauEtholiadau@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu anfon eich sylwadau ysgrifenedig i'r cyfeiriad yma:

Gwasanaethau Etholiadol
Yr Hen Lys, Stryd y Llys
Pontypridd, CF37 1JW