Skip to main content

Amserlen yr adolygiad

Dechrau'r adolygiad (Cyhoeddi Hysbysiad o'r Adolygiad o'r Dosbarthau Etholiadol a'r Mannau Pleidleisio)

​19 Awst 2019

​Dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau a chyflwyniadau

​18 Hydref 2019

Cyhoeddi sylwadau'r Gwasanaethau Etholiadol a'r Swyddog Canlyniadau

*mae'r cyfnod wedi'i estyn tan 20 Rhagfyr 2019 yn sgil yr Etholiad Cyffredinol.

​8 Tachwedd 2019

Dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau ar Sylwadau'r Swyddog Canlyniadau

*mae'r dyddiad yma wedi'i newid i ddydd Llun 6 Ionawr yn sgil yr Etholiad Cyffredinol

18 Tachwedd 2019

Cyngor i ystyried y cynigion a chytuno ar argymhellion

*mae'r dyddiad yma wedi'i newid i 15 Ionawr 2020 yn sgil yr Etholiad Cyffredinol

27 Tachwedd 2019

Trefniadau diwygiedig yn dod i rym

*mae'r dyddiad yma wedi'i newid i 31 Ionawr 2020 yn sgil yr Etholiad Cyffredinol.

​1 Rhagfyr 2019

Amserlen y Gorsafoedd Pleidleisio - Y sefyllfa bresennol

Hysbysiad Cychwyn

Sylwadau'r Swyddog Canlyniadau