Skip to main content

Etholiadau Llywodraeth Lleol 2022

Bydd yr Etholiadau Llywodraeth Leol nesaf yn cael eu cynnal ddydd Iau 5 Mai 2022.

Mae 75 o aelodau etholedig yn Rhondda Cynon Taf sef ein Cynghorwyr. Bydd yr etholiadau yma'n golygu bod modd i bleidleiswyr ethol eu Cynghorwyr lleol yn ogystal â Chynghorwyr cymuned/tref.

I fod yn gymwys i fwrw pleidlais yn yr Etholiadau Llywodraeth Leol, rhaid bodloni'r gofynion canlynol:
  • Rhaid i chi fod yn 16 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad - 5 Mai 2022
  • Rhaid i chi fod yn Ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, yr UE, neu'n ddinesydd cymwys y Gymanwlad
  • Rhaid i chi fod yn ddinesydd tramor cymwys sydd â chaniatâd i fod yn y DU, neu sydd ddim angen caniatâd o'r fath
Wedi cofrestru'n barod? Byddwch chi'n derbyn cerdyn pleidleisio ddiwedd mis Mawrth.
Os ydych chi fel arfer yn bwrw'ch pleidlais mewn gorsaf bleidleisio, bydd eich cerdyn pleidleisio yn nodi'ch gorsaf bleidleisio a'i hamseroedd agor. Gallwch hefyd chwilio lle mae eich gorsaf bleidleisio ar dudalen wybodaeth yr orsaf bleidleisio
Does dim eisiau i chi fynd â'r cerdyn pleidleisio gyda chi i gael bwrw pleidlais.
Mae modd dod o hyd i ragor o wybodaeth ynglyn â sut i bleidleisio mewn etholiadau a beth i'w wneud os na fydd modd i chi fynd i'r gorsaf bleidleisio, yma.
Gwybodaeth ar gyfer Ymgeiswyr ac Asiantaethau
Pe hoffech chi ragor o wybodaeth ynglŷn â sut i ddod yn Gynghorydd, ewch i'r dudalen Dod yn Gynghorydd.
Bydd pecynnau enwebu ar gael o gyhoeddiad Hysbysiad Etholiad ac mae modd cael gafael arnyn nhw trwy'r ffyrdd canlynol:
  • mewn person: 11–12 Heol Gelliwastad, Pontypridd, CF37 2BW.
Cadwch eich bys ar y botwm o ran yr hysbysiadau etholiad
Mae modd dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan y Comisiwn Etholiadol.