Skip to main content

Teyrnged yn y Parc

 
 
Date(s)
Dydd Llun 27 Awst 2018
Cyswllt

www.rhonddaheritagepark.com

Tel: 01443 682036

Disgrifiad
Group Photo

Yn anffodus, mae ein hachlysur tri diwrnod Cerddoriaeth yn y Parc yn Nhaith Pyllau Glo Cymru dros benwythnos Gwŷl y Banc Mis Awst wedi cael ei ganslo o ganlyniad i nifer isel o docynnau a gafodd eu gwerthu. Fodd bynnag, mae'n bleser cyhoeddi y bydd cyngerdd Lloyd Macey Under the Sky yn mynd ymlaen ar ddydd Sadwrn 25 Awst. Mae tocynnau ar gyfer ei sioe ar gael ar www.rhonddaheritagepark.com. Bydd y rheiny sydd wedi prynu tocynnau yn cael ad-daliad. Byddwch chi'n cael yr ad-daliad yn awtomatig o fewn ychydig o ddiwrnodau gwaith. Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi, ffoniwch Barc Treftadaeth Cwm Rhondda ar 01443 682036