Skip to main content

Ffair Swyddi - Canolfan Celfyddydau Muni, Pontypridd

 
 
Lleoliad
Muni Arts Centre
Date(s)
Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018
Disgrifiad

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal Ffair Swyddi AM DDIM ar ddydd Mawrth, 6ed o Fawrth 2018, yng Nghanolfan Celfyddydau Muni, Pontypridd.

Bydd y Ffair Swyddi yn cyd-fynd â'r Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol lle bydd cyflogwyr a phrentisiaid ledled Cymru yn dod at ei gilydd i ddathlu llwyddiant prentisiaethau wrth annog hyd yn oed mwy o bobl i ddewis prentisiaethau fel llwybr i yrfa wych.

Bydd y digwyddiad yn gyfle delfrydol i weithwyr gael mwy o wybodaeth am y prentisiaethau, cynlluniau graddedigion a swyddi gwag eraill sydd ar gael, o fewn y Cyngor a chyda llu o gwmnïau sector preifat a chyhoeddus a fydd yn bresennol.

Mae'r ffair yn rhad ac am ddim i fynychu ac yn agored i bobl o bob oed sydd â diddordeb mewn cael arweiniad ar yr amrywiaeth o lwybrau cyflogaeth sydd ar gael.

Mae'r digwyddiad hefyd yn cynnig cyfle da i bobl gyfarfod ag amrywiaeth o fusnesau gyda phresenoldeb yn yr ardal leol ac i bobl ifanc sy'n gadael addysg i ddarganfod am nifer o opsiynau gyrfa sydd ar gael iddynt.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: EETT@rctcbc.gov.uk

Dyma ein rhestr lawn o gyflogwyr:

 • Principality
 • BT
 • CITB Cymru Wales
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
 • Edwards Coaches
 • Ensinger
 • Gwasanaeth Tân
 • GE
 • Morgan Sindall
 • MotoNovo Finance
 • Llynges Frenhinol
 • Radis Care
 • Urdd
 • Llywodraeth Cymru
 • Dŵr Cymru
 • Apollo Teaching
 • Maers Care
 • EE
 • Stagecoach
 • Cyngor Rhondda Cynon Taf
 • Drive LTD

Submit-an-Event

Find-Us-On-Facebook-Promo

Twitter-Events-Promo

Cysylltwch â ni

Carfan Achlysuron Rhondda Cynon Taf

Ebost: achlysuron@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 424123