Skip to main content

Ffair Swyddi - Canolfan Celfyddydau Muni, Pontypridd

 
 
Lleoliad
Muni Arts Centre
Date(s)
Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018
Disgrifiad

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal Ffair Swyddi AM DDIM ar ddydd Mawrth, 6ed o Fawrth 2018, yng Nghanolfan Celfyddydau Muni, Pontypridd.

Bydd y Ffair Swyddi yn cyd-fynd â'r Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol lle bydd cyflogwyr a phrentisiaid ledled Cymru yn dod at ei gilydd i ddathlu llwyddiant prentisiaethau wrth annog hyd yn oed mwy o bobl i ddewis prentisiaethau fel llwybr i yrfa wych.

Bydd y digwyddiad yn gyfle delfrydol i weithwyr gael mwy o wybodaeth am y prentisiaethau, cynlluniau graddedigion a swyddi gwag eraill sydd ar gael, o fewn y Cyngor a chyda llu o gwmnïau sector preifat a chyhoeddus a fydd yn bresennol.

Mae'r ffair yn rhad ac am ddim i fynychu ac yn agored i bobl o bob oed sydd â diddordeb mewn cael arweiniad ar yr amrywiaeth o lwybrau cyflogaeth sydd ar gael.

Mae'r digwyddiad hefyd yn cynnig cyfle da i bobl gyfarfod ag amrywiaeth o fusnesau gyda phresenoldeb yn yr ardal leol ac i bobl ifanc sy'n gadael addysg i ddarganfod am nifer o opsiynau gyrfa sydd ar gael iddynt.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: EETT@rctcbc.gov.uk

BHDA
TP
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (GIG)
Ensinger
Gwasanaeth Tân
GE
Morgan Sindall
Motonovo Cyllid
Y Llynges Frenhinol
Gofal Radis
Y Mintyn Brenhinol
Llywodraeth Cymru
Dŵr Cymru