Skip to main content

Diwrnod o hwyl i'r teulu i godi arian tuag at y British Heart Foundation

 
 
Lleoliad
Clos y Beirdd, nghanolfan Ilan, Rhydfelen
Date(s)
Dydd Sul 11 Awst 2019
Disgrifiad
Family Fun Day1

Mae'n argoeli i fod yn wyliau haf llawn cyffro!!

Felly pam na wnewch chi ymuno gyda ni am ddiwrnod o hwyl yr haf AM DDIM? Bydd adloniant i'r teulu cyfan a gweithgareddau er mwyn codi arian tuag at y British Heart Foundation!!

Mae 100% o'r arian fydd yn cael ei godi'n mynd at y British Heart Foundation!

10.30am tan 3.30pm yng nghanolfan Ilan, Clos y Beirdd, Rhydfelen, Pontypridd CF37 5HL

Hwyl i'r teulu cyfan a digon i'w wneud i blant o bob oed!!  

Gemau i blant, Adloniant am ddim i'r teulu cyfan Paentio wynebau / tatŵs gliter, Bwyd a diod (poeth ac oer)  Castell neidio ac ardal chwarae meddal,  Llawer o stondinau teuluol,  Paentio ewinedd,  Gweithgareddau tu allan a thu mewn,  Gwobrau Raffl Anhygoel i'w hennill,  Gwesteion arbennig,  Gweithgareddau crefft, Perfformiadau ac arddangosiadau gwych,  Cwrdd ag aelodau o'r Gwasanaethau Brys,  Sesiwn blasu rhad ac am ddim A LLAWER yn rhagor!!!!

Am fwy o wybodaeth neu i wirfoddoli, rhoi eitem yn wobr raffl neu archebu'ch lle ar stondin ebostiwch:  Charlotte.pontypriddCymru.bhf@aol.com Neu ewch i dudalen Facebook BHF Pontypridd Cymru