Skip to main content

Cyngerdd Goffa

 
 
Lleoliad
Theatr y Parc a'r Dâr
Date(s)
Dydd Sul 3 Tachwedd 2019
Cyswllt
03000 040 444
Disgrifiad
Untitled design (5)

Yn yr Ŵyl Goffa bydd Côr Meibion Morlais a Band Catrodol y Cymry Brenhinol yn perfformio ar lwyfan Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, am noson o gerddoriaeth a chân.
Bydd yn noson deimladwy i'r dynion a'r menywod sy'n gwasanaethu ac wedi ymddeol o'n Cymunedau Lluoedd Arfog.


Mae'n gyfle i ddangos eich parch a rhoi'ch diolch. Bydd y noson hefyd codi arian at Apêl y Pabi, a chefnogi gwaith pwysig y Lleng Brydeinig Frenhinol.


Mae'r tocynnau'n £7 ac mae modd eu prynu drwy ffonio llinell docynnau Theatrau RhCT 

Submit An Event

Cysylltwch â ni

Carfan Achlysuron Rhondda Cynon Taf

Ebost: achlysuron@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 424123

facebook-Logo-Square
Twitter-Square