Skip to main content

Ffair Nadolig Pont-y-clun

 
 
Lleoliad
Pontyclun Athletic Club
Date(s)
Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 2019
Disgrifiad
xmas

14:00–20:00

Bydd ein gŵyl goleuadau Nadolig flynyddol yn cael ei chynnal yng Nghlwb Athletau Pont-y-clun. Ar ôl achlysur llwyddiannus iawn y llynedd, rydyn ni'n bwriadu trefnu achlysur mwy a gwell eleni, gyda nifer o stondinau a bwyd stryd yn ogystal â cherddoriaeth ac adloniant.

Bydd dros 25 o stondinau dan do wedi'u trefnu gan grŵp canser MacMillan. Bydd hefyd paentio wynebau a groto Siôn Corn. Tu allan, bydd stondinau grwpiau cymunedol, gwerthwyr bwyd a ffair, ynghyd â cherddoriaeth gan gorau a bandiau lleol.

Bydd y ffair yn agor am 2pm gyda cherddoriaeth yn chwarae tan 8pm. Byddwn yn cynnau goleuadau Ein Coeden Nadolig Wych ni am 5.15pm gyda chyfle i gyd-ganu caneuon y Panto hefyd!

Gwynt neu law, dewch i fwynhau'r achlysur arbennig yma i'r gymuned.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Julius Roskowski, Clerc Cyngor Cymuned Pont-y-clun ar: 01443 238500, neu e-bostiwch: clerk@pontyclun-cc.gov.wales.                   

Submit An Event

Cysylltwch â ni

Carfan Achlysuron Rhondda Cynon Taf

Ebost: achlysuron@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 424123

facebook-Logo-Square
Twitter-Square