Skip to main content

Ffair Yrfaoedd

 
 
Lleoliad
Llantrisant Leisure Centre
Date(s)
Dydd Iau 19 Medi 2019
Disgrifiad

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal y Ffair Swyddi arall AM DDIM ddydd Iau 19 Medi yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant.  Gall y rhai sy'n chwilio am gyflogaeth neu sydd am symud ymlaen yn eu gyrfa neu wella'u haddysg ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn Ffair Swyddi.  Bydd amrywiaeth eang o gyflogwyr yn bresennol gan gynnig swyddi gwag. Efallai dewch chi o hyd i'r swydd berffaith ar eich cyfer chi! 

Mae'r Ffair am ddim ac yn croesawu pobl o bob oed sydd eisiau cyngor ar ba lwybrau at gyflogaeth sydd ar gael iddyn nhw.  

Bydd yr achlysur hefyd yn gyfle gwych ar gyfer pobl ifainc sydd ddim eisiau symud ymlaen at addysg bellach. Bydd modd iddyn nhw gwrdd ag amrywiaeth o fusnesau sy'n gweithio yn yr ardal leol. 

Bydd yr achlysur hefyd yn cynnwys gweithdai ar faterion allweddol, gan gynnwys cyfweliadau ac argymhellion ar gyfer cwblhau ffurflenni cais, datblygu gyrfa ym maes gofal cymdeithasol a sesiynau gwybodaeth mewn perthynas â phrentisiaethau gan gynnwys; fframweithiau cymwysterau, meini prawf mynediad, sectorau a rolau swyddi.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: CarfanCyflogaethAddysgHyfforddiant@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Cyflogwyr sydd wedi'u cadarnhau yn cynnwys:

Applied Nutritional Research Limited

 •   Y   Fyddin
 •   ategi   Shared Lives
 •   Care   Cymru
 •    Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru
 •   Bwrdd   Iechyd Prifysgol Cwm Taf
 •   Drive
 •   Dŵr   Cymru
 •   Education   Supply Pool
 •   ELITE   Paper Solutions
 •   Maethu   RhCT
 •   Cyllid   a Thollau Ei Mawrhydi
 •   Innovate   Trust
 •   Lidl   Prydain Fawr
 •   Mears   Group
 •   Motonovo   Finance
 •   Network   75
 •   New   Directions
 •   OP   Chocolate Ltd.
 •   Peacocks   Stores Ltd
 •   Gofal   Cymunedol Radis
 •   Cyngor   Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 •   Renishaw
 •   Y   Llynges Frenhinol
 •   Rubicon   Cymru
 •   Canolfan   Technoleg Sony UK
 •   Gwasanaeth   Tân ac Achub De Cymru
 •   Heddlu   De Cymru
 •   Carfan   Cadw'n Iach yn y Cartref
 •   The   Vale Resort
 •   Trivallis
 •   Prifysgol   De Cymru
 •   Willmott   Dixon (Cwmni Adeiladu)
 •   Y   Prentis

**Nodwch: efallai bydd y rhestr yma yn newid ar y diwrnod **