Skip to main content

Diwrnod Hwyl yr Haf i'r Teulu

 
 
Lleoliad
Cwm Rhondda, Parc Y Gelli
Date(s)
Dydd Sadwrn 7 Medi 2019
Disgrifiad
Summer Family Day 2

11am–4pm

Dewch â phawb i fwynhau'r awyr agored wrth i ni gynnal ein Diwrnod Hwyl i'r Teulu cyntaf ym Mharc y Gelli ym mis Medi.

Bydd digon i'ch diddanu ar y diwrnod, gan gynnwys crefftau, stondinau bwyd, ffair hwyl, adloniant a llawer o weithgareddau i blant.

Mae'n ddiwrnod codi arian at apêl Diffibrilwyr RhCT er mwyn i ni achub mwy o fywydau ledled ein rhanbarth.

Ffoniwch David ar 07539 179384 neu e-bostio rct@welshhearts.org