Skip to main content

Nofio am Oes - Gofal Canser Tenovus

 
 
Lleoliad
Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, Pontypridd
Date(s)
Dydd Mercher 28 Awst 2019
Disgrifiad
Tenovus Swim 3

09:00 – 17:00

Roedd ein her Nofio am Oes mor llwyddiannus y llynedd, rydyn ni'n ei chynnal hi eto eleni. Bydd hi'n fwy ac yn well. Allech chi fwrw i'r dwfn trwy nofio ar draws Môr Hafren?

Peidiwch â phoeni – fydd dim rhaid i chi nofio yn y môr mewn gwirionedd! Mae'r her yn cael ei chynnal mewn dŵr sy'n llai oer a hallt, sef Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty. Mae'r her yn rhoi cyfle i chi nofio 1 cilometr (goleudy doc Ynys y Barri i sgriw yrru'r llong ar y traeth), 5 cilometr (Trwyn Larnog i Ynys Echni) neu 10 cilometr sy'n cyfateb i'r pellter o Allteuryn i Portishead.

Cewch chi roi cynnig ar yr her ar eich pen eich hun neu'n rhan o dîm a'i gwneud hi fel ras gyfnewid. Rhaid i dimau gynnwys 2-5 o bobl a £12 yw'r ffi gofrestru (rhaid cofrestru pob person). Y ffi gofrestru yw £10 yn unig i dimau o bedwar neu ragor.

Caiff plant o dan 16 oed nofio am ddim! Rydyn ni'n gofyn i nofwyr osod targed codi arian o £115 sy'n talu am ddiwrnod o ymchwil canser, gan helpu i ddod o hyd i ffyrdd newydd i atal canser, gwneud diagnosis ohono a'i drin. Byddwn ni yma ar hyd y daith i'ch helpu chi i godi arian.

Os oes gyda chi gwestiynau neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth, e-bostiwch events@tenovuscancercare.org.uk                                     neu ffonio 029 2076 8865

Submit An Event

Cysylltwch â ni

Carfan Achlysuron Rhondda Cynon Taf

Ebost: achlysuron@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 424123

facebook-Logo-Square
Twitter-Square