Skip to main content

The Three Musketeers: A Comedy Adventure

 
 
Lleoliad
Aberdare, Coliseum Theatre
Date(s)
Dydd Iau 19 Medi 2019
Disgrifiad

19:30 – 21:30

Mae brenhinoedd arobryn y byd comedi, Le Navet Bete, yn dod â'u sioe newydd i Theatr y Colisëwm yn Aberdâr ym mis Medi! Gyda dim ond baguette a'i farch amheus yn gwmni iddo, ymunwch â D'Artagnan, ein harwr penboeth, wrth iddo deithio i Baris i ddod yn Fysgedwr.

Gyda dim ond pedwar actor yn chwarae rhan dros 40 o gymeriadau, beth all fynd o’i le? ...cryn dipyn, mwy na thebyg! Dyma obeithio y daw pawb ynghyd i helpu'i gilydd yn y comedi arbennig yma i'r teulu cyfan, llawn anturiaethau doniol yr arwyr a hwyl gyda beiciau BMX!

Tocynnau - £19.00
Gostyngiadau - £17.00

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein.

 I gael tocynnau :Ffoniwch y Swyddfa Docynnau: 03000 040 444

Neu ewch ar-lein: rct-theatres.co.uk