Skip to main content

Rhondda Cynon Taf Ffair Swyddi y Cwrdd â'r Prynwyr

 
 
Lleoliad
Llys Cadwyn
Date(s)
Dydd Mercher 26 Chwefror 2020
Cyswllt
Ebost - EETT@rctcbc.gov.uk
Disgrifiad

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal ei Ffair Swyddi hynod lwyddiannus ac am y tro cyntaf bydd yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â'n Carfan Caffael a'i hachlysur 'Cwrdd â'r Prynwyr'.

Bydd amrywiaeth enfawr o ddarpar gyflogwyr wrth law i gwrdd â chi. Gall y rhai sy'n chwilio am gyflogaeth neu sydd am symud ymlaen yn eu gyrfa neu wella'u haddysg ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ystod yr achlysur.

Os ydych yn chwilio am gyfleoedd i ddatblygu eich busnes, dewch draw i gwrdd â Charfan Caffael Cyngor Rhondda Cynon Taf i ddarganfod sut mae'r broses gaffael yn gweithio.  Gallwch hefyd gwrdd â sefydliadau'r sector cyhoeddus, cyflogwyr lleol yn ogystal â rhai o'n contractwyr a'n cyflenwyr rydyn ni wedi'u penodi i drafod cyfleoedd busnes posibl.  Bydd cyrff cefnogi hefyd wrth law i roi cyngor a gwybodaeth am wasanaethau defnyddiol megis cyllid, cymorth tendro a chymorth i gychwyn.

Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal yn adeilad newydd Llys Cadwyn ym Mhontypridd ddydd Mercher, 26 Chwefror.  Bydd ar agor o 10:00am tan 4:00pm i aelodau'r cyhoedd. 

Byddwn hefyd yn cael awr dawel o 9:00am ar gyfer pobl sydd â chyflwr sbectrwm awtistig ac anableddau eraill.

Bydd yr achlysur yn cynnwys ystod eang o dros 40 o gyflogwyr, sydd i gyd yn ceisio hyrwyddo a rhannu eu gyrfaoedd a'u cyfleoedd hyfforddi.

Bydd yr achlysur hefyd yn cynnwys gweithdai ar faterion allweddol fel cyfweliadau swyddi a chyngor ar sut i lenwi ffurflen gais, datblygu gyrfa mewn gofal cymdeithasol, a sesiynau gwybodaeth ar brentisiaethau gan gynnwys; fframweithiau cymhwyster, meini prawf mynediad, sectorau a rolau swyddi.

Bydd cyfle i gwrdd â'r Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant sy wedi ennill gwobrau, sy'n cydgysylltu'r rhaglen Prentisiaethau a rhaglen i Raddedigion ar gyfer Cyngor Rhondda Cynon Taf, a chanfod pryd mae recriwtio yn dechrau yn 2020.

Mae'r arddangoswyr canlynol wedi cadarnhau eu presenoldeb:

 • Abacare
 • B & Q
 • British Army
 • BT
 • Care Cymru
 • Careers Wales
 • Carers Trust South East Wales
 • Coleg y Cymoedd
 • Ensinger Precision Engineering Ltd
 • Gallagher
 • GE's
 • HMRC
 • Involve Recruitment
 • Jobcentre Plus
 • Kier Construction
 • LCB Construction
 • Morgan Sindall
 • MPS
 • Nando's UK
 • Network75 (University of South Wales)
 • New Directions Education
 • Op Chocolate
 • Peacocks/Edinburgh Woollen Mill
 • Radis Community Care
 • RCT Support @ Home
 • RCTCBC - Staying Well at Work
 • Rhondda Cynon Taf CBC
 • Royal Navy / Royal Marines
 • Rubicon Wales
 • South Wales Fire & Rescue Service
 • South Wales police
 • Transport for Wales
 • University of South Wales
 • Willmott Dixon
 • Zip World

** Efallai bydd arddangoswyr yn newid ar y diwrnod * *

Digwyddiadau i ddod

Dim canlyniadau yn bodloni eich meini prawf chwilio.

Submit An Event

Cysylltwch â ni

Carfan Achlysuron Rhondda Cynon Taf

Ebost: achlysuron@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 424123

Join us on Facebook
Join us on Twitter