Skip to main content

Achlysuron cymunedol er mwyn dweud diolch

 
 
Lleoliad
Ynysangharad War Memorial Park
Date(s)
Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2022
Cyswllt
events@rctcbc.gov.uk
Disgrifiad
Ynysangharad Park - Ponty - River Taff - Flowers - Evan James - Trees - Bandstand-17

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal nifer o achlysuron cymunedol er mwyn dweud diolch ac i gydnabod cyfraniad eithriadol y gymuned yn ystod pandemig y Coronafeirws hyd yn hyn. 

Mae'r achlysuron i ddweud diolch yn cael eu cynnal er mwyn nodi Cyflwyniad Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol ar gyfer holl weithwyr allweddol Rhondda Cynon Taf, er mwyn cydnabod eu cyfraniad eithriadol, ymrwymiad a dewrder yn ystod pandemig y Coronafeirws. 

Bydd seremoni swyddogol y Cyflwyniad yn cael ei chynnal yn ystod yr achlysur cyntaf ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf. 

Bydd dau achlysur arall yn cael eu cynnal er mwyn dweud diolch, gyda'r un cyntaf ym Mharc y Gelligaled, Ystrad, ddydd Sadwrn 16 Gorffennaf a'r ail un ym Mharc Aberdâr, Aberdâr, ddydd Sadwrn, 23 Gorffennaf. 

Dyma fydd y drefn:

 

Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd. Ddydd Sadwrn, 9 Gorffennaf. 11am–4pm 

Mae'r achlysur yn dechrau gyda seremoni i gyflwyno Rhyddfraint y Fwrdeistref i holl weithwyr rheng flaen Rhondda Cynon Taf. 

Gweithdy sgiliau syrcas, sioe styntiau Parkour a fferm anwesu anifeiliaid am ddim. 

Reidiau ffair ar gyfer plant bach, castell neidio, paentio wynebau, teithiau ar gefn asyn, cael blas ar ogofa, wal ddringo, teithiau segway a thrampalino (£1 y person ar gyfer pob reid/gweithgaredd). 

Bydd cerbyd gwerthu byrgyrs, stondin gwerthu losin, cerbyd gwerthu hufen iâ a cherbyd gwerthu crempogau ar y safle pe hoffech chi brynu bwyd. 

 

 

Parc y Gelligaled, Ystrad. Ddydd Sadwrn, 16 Gorffennaf. 11am–4pm 

Gweithdy sgiliau syrcas, modelu balŵns a sioe styntiau Parkour am ddim.

Reidiau ffair ar gyfer plant bach, castell neidio, paentio wynebau, teithiau ar gefn asyn, cael blas ar ogofa, wal ddringo a theithiau segway (£1 y person ar gyfer pob reid/gweithgaredd).

Bydd cerbyd gwerthu byrgyrs, stondin gwerthu losin, cerbyd gwerthu hufen iâ a cherbyd gwerthu crempogau ar y safle pe hoffech chi brynu bwyd.

 

Parc Aberdâr, Aberdâr. Ddydd Sadwrn, 23 Gorffennaf. 11am–4pm 

Gweithdy sgiliau syrcas, sioe styntiau Parkour a fferm anwesu anifeiliaid am ddim. 

Reidiau ffair ar gyfer plant bach, castell neidio, paentio wynebau, teithiau ar gefn asyn, wal ddringo a theithiau segway (£1 y person ar gyfer pob reid/gweithgaredd).

Bydd cerbyd gwerthu byrgyrs, stondin gwerthu losin, cerbyd gwerthu hufen iâ a cherbyd gwerthu crempogau ar y safle pe hoffech chi brynu bwyd.

 

 

Submit An Event

Cysylltwch â ni

Carfan Achlysuron Rhondda Cynon Taf

Ebost: achlysuron@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 424123

Join us on Facebook
Join us on Twitter