Skip to main content

Rhondda Cynon Taf Ffair Swyddi

 
 
Lleoliad
Llantrisant Leisure Centre Tir Meirbon Lane Southgate Park CF72 8DJ
Date(s)
Dydd Mercher 22 Mawrth 2023
Cyswllt
Ebost: EETT@rctcbc.gov.uk
Disgrifiad

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal ei Ffair Swyddi hynod lwyddiannus y mis yma.

Bydd amrywiaeth enfawr o ddarpar gyflogwyr wrth law i gwrdd â chi. Mae modd i'r rheiny sy'n chwilio am swydd neu sydd am symud ymlaen yn eu gyrfa neu wella'u haddysg ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn y Ffair Swyddi.

Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant ddydd Mercher, 22 Mawrth 2023. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd alw heibio rhwng 10am a 2pm.

Bydd hefyd awr dawel o 1pm ar gyfer pobl sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig ac anableddau eraill.

Bydd yr achlysur yn cynnwys ystod eang o gyflogwyr, sydd i gyd yn ceisio hyrwyddo a rhannu eu cyfleoedd o ran gyrfaoedd a hyfforddiant.

Bydd yr achlysur hefyd yn cynnwys gweithdai ar faterion allweddol fel cyfweliadau swyddi a chyngor ar sut i lenwi ffurflen gais, datblygu gyrfa mewn gofal cymdeithasol, a gwybodaeth am brentisiaethau gan gynnwys fframweithiau cymhwyster, meini prawf mynediad, sectorau a rolau swyddi.

Bydd cyfle i gwrdd â'r Garfan Materion Addysg, Cyflogaeth, a Hyfforddiant sy wedi ennill gwobrau ac sy'n cydlynu Cynllun Prentisiaeth a Rhaglen i Raddedigion Cyngor Rhondda Cynon Taf a chael gwybod pryd bydd y broses recriwtio'n cychwyn yn 2023.

Mae'r arddangoswyr canlynol wedi cadarnhau byddan nhw'n dod:

 

 • Alpha Safety 
 • Arch Services
 • Bluebird Care
 • Care Cymru
 • Drive
 • Pontus Research
 • Pritchard Holdings
 • RTS Tree Specialist
 • Rubicon
 • Screen Alliance Wales
 • Stagecoach
 • Trivallis
 • Vale Resort
 • ISG
 • Royal Navy
 • Welsh Government
 • Apollo Teaching
 • Smart Solutions
 • First Source
 • RCT Apprenticeship & Graduate Team
 • RCT Social Care Team
 • Stowford Leisure
 • Domino’s Pizza
 • Lidl GB Ltd
 • PeoplePlus
 • Purolite Limited
 • Valley Education Service
 • Apollo Teaching Services
 • Pobl Group (Relief)
 • Dwr Cymru/ Welsh Water
 • Gallagher
 • Qcare
 • PCI Pharma Services
 • South Wales Fire Service
 • The London Mint Office
 • TT Electronics, AB Connectors Ltd
 • Office for National Statistics
 • Edwards Coaches Ltd
 • Urdd
 • Ganymede Solutions LTD

**Mae'n bosibl bydd arddangoswyr gwahanol yno ar y diwrnod**

Submit An Event

Cysylltwch â ni

Carfan Achlysuron Rhondda Cynon Taf

Ebost: achlysuron@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 424123

Join us on Facebook
Join us on Twitter