Skip to main content

Gwybodaeth am Wobrau'r Ras

 

Yn dilyn pob ras, bydd pob rhedwr yn derbyn pecyn o anrhegion sy'n cynnwys:

  • Crys-T arbennig Rasys Nos Galan
  • Medal arbennig Rasys Nos Galan
  • Rhaglen Ras 2019
  • Bar siocled (wedi'i roi gan un o gefnogwyr y ras, Co-op)
  • Potel o ddŵr (wedi'i roi gan un o gefnogwyr y ras, Dŵr Cymru)

Yn ogystal â hyn, bydd y tri rhedwr cyntaf i orffen y ras ym mhob categori yn derbyn tlws Rasys Nos Galan 2019.

Mae'r tlysau yn cael eu rhoi:

Rasys Plant

Tlws Safle 1af

Merch 8-9

Bachgen 8-9

Merch 10-11

Bachgen 10-11

Merch 12-13

Bachgen 12-13

Merch 14-15

Bachgen 14-15

Tlws 2il Safle

Merch 8-9

Bachgen 8-9

Merch 10-11

Bachgen 10-11

Merch 12-13

Bachgen 12-13

Merch 14-15

Bachgen 14-15

Tlws 3ydd Safle

Merch 8-9

Bachgen 8-9

Merch 10-11

Bachgen 10-11

Merch 12-13

Bachgen 12-13

Merch 14-15

Bachgen 14-15

 

Rasys Elit

Ras Hwyl

Tlws Safle 1af

Dyn

Menyw

Dyn

Menyw

Tlws 2il Safle

Dyn

Menyw

Dyn

Menyw

Tlws 3ydd Safle

Dyn

Menyw

Dyn

Menyw

Cwpanau Coffa

Mae Cwpan Coffa Lillian Board, sydd wedi'i roi gan ddyn busnes lleol, Russell Bowen a'i wraig Sandra, ar gyfer y fenyw gyntaf sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf sy'n croesi'r llinell derfyn yn y Ras Hwyl.

Mae Cwpan Bernard Baldwin yn cael ei roi i'r dyn cyntaf sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf i groesi'r llinell derfyn yn y Ras Hwyl.  Mae'r cwpan yn cael ei roi er cof am sylfaenydd Rasys Nos Galan.

Y Wisg Ffansi Orau

Bydd gwobr ar gyfer y rhedwr â'r wisg ffansi orau yn y Ras Hwyl.  Maer Rhondda Cynon Taf sy'n penderfynu enillydd y wobr yma ar y noson.