Skip to main content

Gwybodaeth i Drigolion

 

Byddwn ni'n cynnal dathliadau Nos Galan rhwng 4.30pm a 8.30pm.

Amserlen

5.15pm - Ras i blant
6.30pm - Y Rhedwr Dirgel yn cyrraedd
6.45pm - Arddangosfa Tân Gwyllt
7.00pm - Ras Elît
7.30pm - Ras i oedolion

Ffyrdd ar gau

Yn debyg i achlysurol blaenorol, rydyn ni wedi cael caniatâd i gau'r ffyrdd canlynol rhwng 3.30pm a 10pm ar 31 Rhagfyr.

  • Ffordd Liniaru Canol Tref Aberpennar o'i chyffordd ag Oxford Street i'w chyffordd â Miskin Road;
  • Oxford Street o'i chyffordd â Darren Road hyd at ei chyffordd â Pryce Street;
  • Chancery Lane o'i chyffordd ag Oxford Street i'w chyffordd â Dyffryn Street;
  • Knight Street o'i chyffordd ag Oxford Street i'w chyffordd â Napier Street;
  • Bruce Street o'i chyffordd ag Oxford Street hyd at y diwedd;
  • Darran Road o'i chyffordd â Miskin Road i'w chyffordd ag Ifor Street;
  • Miskin Road o'i chyffordd ag Oxford Street i'w chyffordd â Glyngwyn Street;
  • Bailey Street o'i chyffordd â Glyngwyn Street i'w chyffordd â Miskin Road;

Rhaid i'r ffyrdd yma gael eu cau fel bod modd cynnal y rasys cyhoeddus.

Meysydd Parcio

Bydd maes parcio Henry Street ar gau drwy'r dydd ar 31 Rhagfyr wrth i ni baratoi ar gyfer yr achlysur. Bydd yr 'hen' faes parcio y tu ôl i Guto Square ar gau ond bydd modd i yrwyr barcio yn y maes parcio 'newydd' y tu ôl i'r Ganolfan Oriau Dydd. (Serch hynny, bydd dim caniatâd i unrhyw geir adael y safle yma rhwng 3.30pm a 10pm tra bydd y ffyrdd ar gau).

Arddangosfa Tân Gwyllt

Bydd yr arddangosfa tân gwyllt yn dechrau am 6.45pm ac yn para am 10 munud. Bydd yr arddangosfa tân gwyllt yn cael ei chynnal o ymyl yr afon sydd gyferbyn â gorsaf drenau Aberpennar. Efallai yr hoffech chi sicrhau bod eich anifeiliaid anwes yn ddiogel o dan do yn ystod y cyfnod yma. 

Mae'n ddrwg gyda ni am unrhyw anhawster y mae hyn yn ei achosi ac rydyn ni'n gobeithio y bydd modd i chi ymuno â ni am achlysur Nos Galan llawn hwyl arall.