Skip to main content

Gwybodaeth am Deithio a Pharcio

 

Fel pob blwyddyn, bydd gwasanaeth parcio a theithio yn gweithredu yn rhad ac am ddim eleni. Bydd bws gwennol yn rhedeg ar 31ain rhagfyr, bob 10-15 o funudau o 3.30 tan 9.30yh. Bydd y bws yn rhedeg o Ysgol Gyfun Aberpennar ac maes parcio Clwb Rwgbi Aberpennar, ac yn gollwng a chasglu teithwyr wrth yr arosfa fws gyferbyn â gwesty'r Aberdare  hotel, Ffrwd Cresent, Aberpennar, ger pont y dref.

Mae Ysgol Gyfun Aberpennar tuag un filltir i'r gogledd o ganol y dref, mewn safle ddelfryfol ar ffordd yr A4059. Os dowch chi mewn car, ein cyngor ni yw i chi ddilyn yr arwyddion ffyrdd i gyfleuster parcio a theithio nos galan.

Côd post ar gyfer parcio a theithio: CF45 4DG