Skip to main content

Llwybr y Ras i Oedolion

Nodwch: bydd yna lwybr newydd ar gyfer Rasys Nos Galan eleni o ganlyniad i waith adeiladu'r Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm gwerth miliynau o bunnoedd.  Mae'r map isod yn amlygu'r newid yma ac yn nodi'r lleoliad newydd ar gyfer y man troi.

Ras Elît a'r Ras i Oedolion - 5k, 4 gwaith o amgylch y cwrs