Skip to main content

Y Llwybr

 

Mae Rasys Nos Galan yn denu rhedwyr o bob cwr o Brydain. Llwyddodd ras 2018 i ddenu mwy na 1,750 o redwyr a 12,000 o gefnogwyr.

Mae'r brif ras yn dechrau gyda gwasanaeth yn Eglwys Llanwynno. Ar ôl hynny, caiff torch o flodau ei gosod ar fedd Guto Nyth Brân ym mynwent Llanwynno. Ar ôl i'r ffagl gael ei goleuo, bydd y Rhedwr Dirgel yn ei chario i dref Aberpennar, lle bydd y brif ras yn dechrau. Mae trefn y ras wedi newid sawl gwaith dros y blynyddoedd. Mae'r ras bresennol yn cynnwys Pedwar chylch o amgylch canol y dref. Mae'r ras yn dechrau ar Henry Street ac yn gorffen ar Oxford Street, ger y cerflun o Guto. Gweld llwybr rasio i oedolion a phlant.

Nodwch: bydd yna lwybr newydd ar gyfer Rasys Nos Galan eleni o ganlyniad i waith adeiladu'r Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm gwerth miliynau o bunnoedd.  Mae'r map isod yn amlygu'r newid yma ac yn nodi'r lleoliad newydd ar gyfer y man troi. Mae'r llwybr wedi'i fesur a'i ardystio yn y modd cywir.