Skip to main content

Cyflwyno Achlysur

 
  • Manylion yr achlysur
    Nodwch cymaint o fanylion ag y gallwch chi am eich achlysur.
  • Llun/delwedd (dewisol)
    Os oes gyda chi lun/delwedd i gyd-fynd â'r achlysur, mae modd i chi ei lanlwytho yma. Efallai na fydd lluniau/delweddau sydd â llawer iawn o destun (e.e. posteri) yn cael eu defnyddio. Rhaid i'r llun/ddelwedd fod yn jpeg, png neu pdf o leiaf 600x600 picsel a dim mwy na 3mb. Rhaid mai chi sy'n berchen ar hawlfraint y llun/delwedd ac wrth ei lwytho, rydych chi'n caniatáu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ei ddefnyddio.