Gwneud gwahaniaeth yn y gymuned a dod yn ynad heddiw.

Bydd diwrnodau agored yn cael eu cynnal yn Llys Ynadon Caerdydd ar 29ain o Ionawr & 5ed Chwefror 2019

Llys Ynadon Merthyr Tudful ar 1ain Chwefror 2019 9:30am-1pm

I archebu lle,
Ffon: 02920 474346

Am fanylion ac ymgyrchoedd recriwtio cyfredol yn eich ardal ymwelwch â www.gov.uk/become-magistrate

Ceisiadau a dderbyniwyd o 1Rhagfyr 2018 ac yn cau ar 1ain Mawrth 2019

Gallai eich penderfyniad wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau'r rhai sy'n gynhenid ac i gymunedau yn eich ardal.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.