Cyngor Rhondda Cynon Taf oedd un o'r Cynghorau cyntaf yn Y Deyrnas Unedig i gyflwyno'r gwasanaeth ailgylchu cewynnau a gwastraff anymataliaeth (Casgliadau bagiau porffor) yn 2013. Ers hynny mae'r gwasanaeth wedi bod yn boblogaidd iawn gyda phreswylwyr, gyda dros 10,000 o gartrefi eco-gyfeillgar wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth. 
  • Bydd modd i gwsmeriaid y gwasanaeth ailgylchu cewynnau a gwastraff anymataliaeth fwynhau gwasanaeth mwy effeithlon sydd wedi'i awtomeiddio'n llwyr ar ôl i'r Cyngor adolygu'i gynllun
  • Bydd angen i HOLL gwsmeriaid cyfredol a newydd gofrestru ar gyfer y gwasanaeth CYN 1 Tachwedd neu bydd eu casgliadau'n dod i ben dros dro o 4 Tachwedd.
Er mwyn cwblhau'r adolygiad o'r gwasanaeth mae'r Cyngor bellach yn gofyn i HOLL ddefnyddwyr y gwasanaeth ailgylchu cewynnau a gwastraff anymataliaeth ailgofrestru ar gyfer y cynllun a chadarnhau eu bod nhw'n dymuno parhau i ddefnyddio'r gwasanaeth. Mae modd i gwsmeriaid newydd hefyd gofrestru trwy ddefnyddio’r opsiynau isod:

Pam rydyn ni'n gwella ac yn adolygu'r casgliadau'r gwasanaeth ailgylchu cewynnau/gwastraff anymataliaeth (bagiau porffor)?

Nappy-changes-7-WELSH

Mae'r Cyngor wedi bod yn adolygu'r gwasanaeth er mwyn gwella'r cynllun ymhellach a sicrhau bod yr holl ddefnyddwyr sydd wedi’u cofrestru dal angen manteisio ar y cynllun ailgylchu wrth ochr y ffordd wythnosol.

Nod yr adolygiad yw gwella effeithiolrwydd y gwasanaeth rydyn ni'n ei gynnig i'n cwsmeriaid. Bydd yr adolygiad hefyd yn caniatáu i ni gynllunio ein llwybrau yn fwy effeithlon (nawr ac yn y dyfodol), sicrhau fod casgliadau ddim yn cael eu colli, a gwella'n trefnau cyfathrebu â phreswylwyr.

Pam oes angen i fi ailgofrestru?

Er mwyn cwblhau'r adolygiad o'r gwasanaeth mae'r Cyngor bellach yn gofyn i HOLL ddefnyddwyr y gwasanaeth ailgylchu cewynnau a gwastraff anymataliaeth ailgofrestru ar gyfer y cynllun a chadarnhau eu bod nhw'n dymuno parhau i ddefnyddio'r gwasanaeth. Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl ddata sydd gan y Cyngor yn gywir a bod y trefniadau casglu mor effeithiol ag sy'n bosibl.

Bydd angen i HOLL gwsmeriaid cyfredol a newydd gofrestru ar gyfer y gwasanaeth CYN 1 Tachwedd neu bydd eu casgliadau'n dod i ben dros dro o 4 Tachwedd.

Sut mae'r gwasanaeth yn cael ei wella?

Diolch i'r gwasanaeth llwyr awtomatig, rydyn ni'n rhagweld y bydd llai o gasgliadau yn cael eu colli, llwybr casglu mwy effeithiol a chyfathrebu gwell gyda phreswylwyr. Yn ogystal â hyn, cyn bo hir bydd modd i breswylwyr sydd newydd gofrestru/preswylwyr sy'n ailgofrestru:

  • Gwirio'u diwrnodau a dyddiadau casglu ar-lein
  • Cofrestru ar gyfer e-byst
  • Archebu Bagiau Porffor Ar-lein

Ar ôl i chi ailgofrestru, bydd y Cyngor yn cysylltu â chi a chadarnhau eich dyddiad/diwrnod casglu newydd gan ei bod hi'n bosibl bod hyn wedi newid o ganlyniad i'r newidiadau i'r gwasanaeth a'r casgliadau.

Beth sy'n digwydd i fy nghewynnau/cynnyrch ar ôl iddyn nhw gael eu casglu?

Rydyn ni'n amcangyfrif ein bod ni'n defnyddio ac yn ailgylchu dros filiwn o gewynnau yn RhCT a dros 20 miliwn ar draws Cymru. Mae'r cynllun arloesol yn gweld y cynnyrch gwastraff yn cael ei gasglu a'i ail-gynhyrchu yng Nghymru i greu byrddau panel ar gyfer adeiladu.

nappy pic

Dysgwch ragor am yr holl wasanaethau ailgylchu eraill sydd ar gael yn RhCT.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.