Mae'n bryd i chi symud eich penolau gwyrdd a chymryd mantais o'r gwasanaeth AM DDIM sy'n cynnig casgliadau wythnosol , gyda'r Cynllun Ailgylchu Cewynnau Babi Bach Gwyrdd.

Byddwch chi wedyn yn derbyn Cadi Cewynnau AM DDIM, bagiau cewynnau a thaflen wybodaeth ar sut mae'r cynllun yn gweithio.

Sut i ailgylchu'ch cewynnau

Mae ailgylchu cewynnau’n hawdd - rhowch bob cewyn gwlyb neu frwnt mewn bag cewynnau a rhowch y bag yn eich Cadi Cewynnau yn lle gyda gwastraff y cartref.

Yna, ar y diwrnod casglu sy'n cael ei nodi yn eich taflen wybodaeth, rhowch eich Cadi Cewynnau ar ochr y stryd i gael ei wacáu.

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno cynllun casglu cewynnau ac roedd yn disgwyl i 1,000 o gartrefi ei ddefnyddio. Serch hynny, ers cychwyn y cynllun, mae'r Cyngor wedi derbyn dros 5,000 o geisiadau ar ben y 1,000 gwreiddiol.

Rydyn ni eisiau tynnu’ch sylw at y canlynol:

  • Dydych chi ddim yn cael rhoi cewynnau mewn bagiau ailgylchu clir; rhaid i chi ymuno â'r cynllun er mwyn iddyn nhw gael eu casglu.
  • Os yw'r cadi cewynnau heb gael ei gasglu mae'n bosib eich bod chi ddim wedi cael eich cofrestru'n llawn a bydd angen i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod.
  • Gall diwrnodau casglu'r cadi cewynnau newid wrth i'r cynllun gynyddu - byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau yn ymwneud â'ch diwrnod casglu.

GWYBODAETH BWYSIG

  • Peidiwch â rhoi gormod o gewynnau yn eich bagiau porffor. Defnyddiwch hyd at ddau o fagiau, os oes angen.
  • Clymwch eich bag ar y diwrnod casglu.
  • Rhowch gynhyrchion cewynnau yn unig yn y bagiau porffor - os bydd unrhyw wastraff arall yn bresennol, fyddan nhw ddim yn cael eu casglu. Dim ond cewynnau a bagiau cewynnau y mae modd eu rhoi yn y bin cewynnau.
  • Os dydych chi ddim yn rhoi eich bag/bin i’w gasglu am dair wythnos yn olynol, byddwn ni’n tybio nad ydych chi angen defnyddio’r gwasanaeth mwyach. Byddwn ni’n rhoi nodyn i chi ac yn trefnu i’r bin gael ei gasglu.
  • Mae modd i chi roi bagiau porffor i’w casglu yn hytrach na’r bin. Serch hynny, os dydych chi ddim wedi’ch cofrestru ar gyfer y cynllun, peidiwch â defnyddio bagiau eich cymdogion, ffrindiau ac ati amna fyddwn ni’n eu casglu. Byddwn ni dim ond yn casglu bagiau cartrefi sydd wedi’u cofrestru ar gyfer y cynllun.
  • Rhowch eich bagiau allan i’w casglu cyn pen 7am ar y diwrnod casglu.

Sut ydw i’n gadael y cynllun?

Ffoniwch 01443 425001 neu e-bostio ailgylchu@rctcbc.gov.uk i roi gwybod i ni os ydych chi eisiau gadael y cynllun. Unwaith i chi roi gwybod i ni, bydd gofyn i chi roi'ch bin allan ar ddiwrnod nesaf y casgliad cewynnau. Serch hynny, os oes gyda chi gyfle i siarad â’r gyrrwr, bydd yn casglu’r bin ar eich cyfer chi.

Gwastraff heb ei gasglu

Os yw'ch gwastraff cewynnau heb gael ei gasglu erbyn 8pm ar y diwrnod casglu, cewch chi roi gwybod i niam fin heb ei gasglu ar-lein neu fel arall, ffoniwch: 01443 425001. B yddwn ni’n cysylltu â chi ynglŷn â pham na chafodd y gwastraff ei gasglu. Darllenwch yr adran ‘Gwybodaeth Bwysig’ isod – mae’n bosibl y bydd yn esbonio pam na chafodd eich gwastraff ei gasglu.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.