Skip to main content
Calling-Time-On-Drinking-header-banner

Ymgynghoriad Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Dim Alcohol (Hydref 2020)

Ar hyn o bryd, rydyn ni'n ymgynghori ar y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus sy'n gorfodi Parthau Dim Alcohol ym Mhontypridd ac Aberdâr, a ddaeth i rym ddwy flynedd yn ôl.

Ym mis Medi 2018, cyflwynodd Cyngor Rhondda Cynon Taf Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus newydd fydd yn cael ei hyrwyddo gan ymgyrch Rhoi terfyn ar yfed ar y stryd.

Cyflwynodd y Gorchymyn reolau newydd i drigolion. Roedd y rhain yn cynnwys bennu ardal gyfan Rhondda Cynon Taf yn Barth Yfed a Reolir, a chyflwyno strydoedd dim alcohol yn Aberdâr a Phontypridd, a rhai ardaloedd cyfagos penodol er mwyn gwneud ein Canol Trefi'n fwy cyfeillgar a chroesawgar i drigolion ac ymwelwyr.

Hoffen ni geisio'ch barn chi am y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus. Mae'r dolenni isod yn cynnwys gwybodaeth bwysig mewn perthynas â'r rheolau a gafodd eu cyflwyno yn 2018.

Mae'r ymgynghoriad yn cychwyn ddydd Gwener 2 Hydref ac yn gorffen am 5pm ar 30 Hydref 2020

Mae sawl ffordd i chi gael dweud eich dweud:

Ar-lein:

 

Cwblhewch yr holiadur ar-lein
E-bost

E-bostiwch ni - ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Ffôn

Os byddai’n well gyda chi rannu'ch barn drwy siarad â rhywun, neu os oes angen copïau papur o'r wybodaeth arnoch chi:

Ffoniwch – 01443 425014

Ysgrifennwch aton ni:

Rhadbost RSBU-HJUK-LSSS
Carfan Materion Ymchwil ac Ymgynghori
Cysylltiadau Cyhoeddus a Strategaeth
Y Pafiliynau
Parc Hen Lofa'r Cambrian
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX