I weld yr hysbysiadau cyhoeddus ar gyfer y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yn Aberdâr a Phontypridd.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.