I weld yr hysbysiadau cyhoeddus ar gyfer y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yn Aberdâr a Phontypridd.