Bydd y Cyngor yn cynnal nifer o achlysuron ymgysylltu â'r cyhoedd yng Nghanol Trefi Aberdâr a Phontypridd drwy gydol mis Awst, er mwyn i bobl wybod beth i'w ddisgwyl pan fydd y rheolau newydd yn dechrau cael eu gweithredu ym mis Awst.
  • Cabol Tref Pontypridd - Awst 3rd, 7th, 13th, 14th, 20th, 28th & 30th. 
  • Canol Tref Aberdâr - Awst 6th, 8th, 10th, 15th, 17th, 21st, 23rd, 29th & 31st.
  • Diwrnod Agored yr Heddlu, Parc Pontypridd, ar 9 Awst.
  • Diwrnod Ymgynghori, Parc Pontypridd, ar 16 Awst.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.