Ailgylchu neu cewch ddirwy o £75

Bydd y rheolau canlynol yn cael eu gweithredu:

  • Os oes bin 240 litr gyda chi, fyddwn ni DDIM yn derbyn bagiau du ychwanegol.
  • Os oes bin 120 litr (maint safonol) gyda chi, byddwn ni'n derbyn 1 bag du.
  • Bydd hawl gyda thrigolion Cwm Rhondda a / neu'r rheiny does dim bin gyda nhw i roi 4 o fagiau duon i'w casglu - ac eithrio gwastraff lludw.

Byddwn ni'n casglu gwastraff lludw sydd mewn bagiau duon canolig eu maint yn ychwanegol at y bagiau uchod.

Fyddwn ni ddim yn casgluunrhyw fagiau duon ychwanegol (ac eithrio gwastraff lludw) a bydd y Swyddogion Gorfodi ac Ymwybyddiaeth o'r Cyngor yn ymweld â thrigolion i helpu gyda materion gwastraff y dyfodol. Yn dilyn yr ymweliadau ac o beidio â chydymffurfio'n rheolaidd, byddwch yn wynebu dirwy o £75.

Gorfodi yw'r cam olaf ar bob adeg. Os ydy trigolion yn manteisio ar wasanaethau ailgylchu'r Cyngor, does dim angen gadael bagiau du ychwanegol i'w casglu. Os ydych chi o'r farn bydd y newidiadau yn effeithio arnoch chi yn fawr, cysylltwch â'n carfan Gofal y Strydoedd cyn gynted ag y bo modd a bydd swyddogion ymwybyddiaeth materion gwastraff yn gweithio gyda chi ac yn gefn ichi drwy'r newidiadau.

Ffoniwch: 01443 425001
E-bost:  ailgylchu@rctcbc.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.